Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 14
Facebook
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Rendom Fox s.r.o. » O nás » Etický kodex

Etický kodex

Realitní makléř:

  • svou činností reprezentuje společnost Rendom Fox s.r.o. a řídí se stanovenými standardy kvality práce.
  • jedná vždy v zájmu klienta a hájí jeho práva. Jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v klientův neprospěch.
  • jedná vždy v dobrém zájmu společnosti, kterou zastupuje a současně ve prospěch klienta. Pokud by hrozilo poškození jedné ze smluvních stran, je povinností makléře obchod neuzavřít.
  • při zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti, stejně jako při všech dalších činnostech prováděných v rámci své živnosti, jedná vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami platnými právními normami České republiky.
  • nezneužije důvěry klienta ve prospěch svůj nebo jiné osoby. Neuvede klienta záměrně v omyl ani mu nezamlčí žádnou skutečnost, která by byla podstatná pro úspěšné uskutečnění sjednávaného obchodu.
  • bude své klienty pravidelně a pravdivě informovat o stavu a průběhu zakázky, aby zajistil maximální transparentnost probíhajícího případu. Také bude klientovi k dispozici až do uzavření obchodu a v případě potřeby mu poskytne potřebnou radu či pomoc.
  • je povinen jednat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  • jedná vždy pouze na základě dohody, kterou uskutečnil s klientem a v souladu s kompetencemi, které vyplývají z popisu pracovní činnosti a jsou závazné pro všechny makléře Rendom Fox s.r.o.
  • jedná se všemi klienty bez předsudků a nečiní mezi nimi rozdílů. Neznevažuje klienty na základě jejich rasy, náboženství, politických či jiných názorů, národnosti, sexuální orientace nebo jakékoliv jiné skutečnosti.
  • se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

foxx 2